Đầu tư chuyên nghiệp
Đầu tư chuyên nghiệp

Đội ngũ chuyên gia đầu tư giàu kinh nghiệm của Quỹ mở WMC GROUP luôn phân tích kỹ lưỡng, sâu rộng các công ty, các ngành và tình hình thị trường trước khi tiến hành đầu tư.

 

Quỹ mở WMC GROUP áp dụng chiến lược tiếp cận từ dưới lên để tìm ra các cổ phiếu bị định giá thấp và có tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn.