Quản lý tài sản theo chỉ định
Quản lý tài sản theo chỉ định
Với dịch vụ này, WMC GROUP có thể thay mặt nhà đầu tư thực hiện các công việc như đấu giá cổ phần (IPO), giao dịch cổ phiếu tại các sở giao dịch chứng khoán, tham gia các đợt phát hành riêng lẻ…
Tùy theo từng yêu cầu cụ thể, WMC GROUP có thể thực hiện việc quản lý tài sản từ việc xây dựng danh mục, thực hiện đầu tư, quản lý danh mục đến thanh hoán danh mục theo các chỉ định cụ thể từ phía nhà đầu tư. Dịch vụ này cho phép khách hàng tham gia với các mức độ khác nhau trong việc ra quyết định đầu tư và thực hiện đầu tư.
 
 
Với dịch vụ này, WMC GROUP có thể thay mặt nhà đầu tư thực hiện các công việc như đấu giá cổ phần (IPO), giao dịch cổ phiếu tại các sở giao dịch chứng khoán, tham gia các đợt phát hành riêng lẻ…
 
Dịch vụ này giúp nhà đầu tư đạt được các mục tiêu cụ thể trong khi tận dụng được các kỹ năng và kinh nghiệm của công ty chúng tôi trong việc xác định giá trị tài sản, đặt giá và thương lượng cùng các tổ chức phát hành.