Rút vốn dễ dàng
Quý khách có thể rút vốn đã đầu tư vào quỹ mở WMC GROUP bất ký lúc nào. Quỹ có trách nhiệm mua lại tất cả chứng chỉ quỹ với giá được công bố tại ngày giao dịch.