Tăng lợi nhuận
Tăng lợi nhuận

Quỹ mở của WMC GROUP có thể đem lại lợi nhuận cao trong dài hạn cho bạn.

 

Lợi nhuận đầu tư quỹ WMC GROUP là 9,99% trung bình mỗi năm kể từ khi quỹ thành lập ngày 24/12/2017 tính đến ngày 31/12/2022.

 

Lợi nhuận đầu tư quỹ WMC GROUP là 11,11% trung bình mỗi năm kể từ khi thành lập ngày 22/8/2018 tính đến ngày 31/12/2022.