Lợi ích dịch vụ
Lợi ích dịch vụ
Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư được WMC GROUP cung cấp dành riêng cho các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân có số vốn lớn nhằm tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro cho tài sản đầu tư ủy thác.

Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư được WMC GROUP cung cấp dành riêng cho các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân có số vốn lớn nhằm tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro cho tài sản đầu tư ủy thác. Với tính chất đặc thù của dịch vụ, các gói dịch vụ quản lý tài sản được thiết kế khác nhau nhằm phục vụ cho khách hàng những lợi ích chung cụ thể: