Dịch vụ doanh nghiệp
Dịch vụ doanh nghiệp
Dịch vụ môi giới và kêu gọi đầu tư doanh nghiệp
Với đội ngũ môi giới dày dặn kinh nghiệm và quan hệ tốt với các các quỹ, các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu kêu gọi vốn để phát triển doanh nghiệp và triển khai các dự án.
 
 
Xây dựng thương hiệu tài chính doanh nghiệp
WMC GROUP hợp tác với các doanh nghiệp và xây dựng kế hoạch truyền thông, câu chuyện doanh nghiệp để tăng độ phủ cũng như niềm tin cho các nhà đầu tư.
 
Tư vấn lộ trình tài chính doanh nghiệp và phát hành các sản phẩm tài chính
Tư vấn lộ trình tài chính, gói tài chính và phát hành sản phẩm tài chính phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp.
 
 
Dịch vụ đào tạo doanh nghiệp Pre IPO
WMC GROUP cung cấp các khoá học về IPO, lộ trình IPO, tư duy cơ chế vốn giúp các doanh nghiệp tiếp cận có tư duy và tự xây dựng lộ trình tài chính để doanh nghiệp tăng trưởng bền vững và gia tăng giá trị doanh nghiệp.
 
Dịch vụ liên kết đối tác
  • Dịch vụ kiểm toán, thẩm đinh, định giá.
  • Dịch vụ tư vấn chiến lược, tái cơ cấu doanh nghiệp.
  • Dịch vụ cung cấp phần mềm quản trị doanh nghiệp, tài chính.
 
 
Giá trị cho doanh nghiệp
  • Giúp doanh nghiệp huy động vốn và đạt các mục tiêu tài chính.
  • Gia tăng giá trị doanh nghiệp bền vững và hiệu quả.
  • Doanh nghiệp có lộ trình tài chính và chiến lược phát triển bài bản.
  • Xây dựng văn hoá làm việc vững mạnh, quy trình vận hành tinh gọn.
  • Tư duy chuyển đổi số, áp dụng công nghệ tối ưu vận hành và kiểm soát tài chính.
  • Gia tăng giá trị thương hiệu doanh nghiệp trong cộng đồng nhà đầu tư và các tổ chức.