Dịch vụ nhà đầu tư
Dịch vụ nhà đầu tư
Dịch vụ nhà đầu tư VIP
WMC GROUP triển khai dịch vụ nhà đầu tư VIP giúp kết nối nhà đầu tư với các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng tốt, phù hợp với yêu cầu và khẩu vị của nhà đầu tư.
 • Tiếp nhận và phân tích yêu cầu từ phía nhà đầu tư.
 • Rà soát và gửi danh mục doanh nghiệp phù hợp để nhà đầu tư lựa chọn.
 • Tư vấn chuyên nghiệp 1-1 giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả.
 • Hỗ trợ VIP hàng tháng về tình hình, kết quả hoạt động của doanh nghiệp và thị trường.
 • Nhà đầu tư có quyền lợi tiếp cận nhóm kín nhà đầu tư VIP chuyên nghiệp của WMC GROUP.

 

 
Dịch vụ đào tạo đầu tư
WMC GROUP cung cấp các khoá học về kiến thức, tư duy và phương pháp đầu tư doanh nghiệp chuyên nghiệp, giúp nhà đầu tư phân bổ vốn, lựa chọn doanh nghiệp và ra quyết định cũng như gia tăng hiệu quả đầu tư.
 
 
Giá trị cho Nhà đầu tư
 • Tiếp cận các cơ hội đầu tư chuyên nghiệp, từ nhiều lĩnh vực.
 • Danh sách doanh nghiệp tiềm năng, được thẩm định uy tín.
 • Sản phẩm, tài liệu đầu tư minh bạch, được rà soát đầy đủ.
 • Tùy chọn đầu tư theo khẩu vị, linh hoạt và kiểm soát rủi ro.
 • Lợi nhuận ổn định, tiềm năng tăng trưởng lớn khi doanh nghiệp IPO.
 • Quản lý tài sản đầu tư một cách hiệu quả và toàn diện.